NEPAL STORIES

Making it crystal clear

THE JOURNEY

Nepal herbergt in haar woeste bergtoppen de op één na grootste zoetwatervoorraad ter wereld. Het is dan ook opmerkelijk dat juist in dit land meer dan de helft van de bevolking geen toegang heeft tot veilig drinkwater. Gletsjerwater stroomt vanaf grote hoogte naar beneden maar bereikt niet alle Nepalezen en wordt bovendien vervuild door afvalstort. En dat is nog maar het topje van de ijsberg als we het hebben over de problematiek die voortkomt uit het gebrek aan infrastructuur. Zo bezien lijkt Nepal misschien een nachtmerrie, maar het is juist het land van onbegrensde dromen. Want waar problemen zijn, staan lokale Changemakers op om die om te zetten in kansen. Om de uitdagingen én oplossingen inzichtelijk te maken, gaat een bont gezelschap van verhalenvertellers op reis naar Nepal. Langs de bergkammen van de Himalaya volgen zij de rivier omhoog, op zoek naar de bron van waaruit dromen ontspruiten.

ABOUT

Met zowel een B.V. als Foundation staat Dopper voor een nieuwe vorm van bedrijfsvoering waarbij, naast economische, ook maatschappelijke winst wordt nagestreefd. Elk jaar belandt zo’n 8 miljoen ton kilo plastic in onze oceanen. Dopper wil dit tij keren met een herbruikbare waterfles die het gebruik van wegwerpflesjes tegengaat. 5% van de netto omzet wordt gedoneerd aan Dopper Foundation. Dopper Foundation investeert in oplossingen die verder gaan dan de fles. En omdat schoon drinkwater een randvoorwaarde is om gebotteld water te vervangen voor een duurzaam alternatief, investeert Dopper Foundation tevens in veilig drinkwater. Sinds de eerste fles van de band rolde doneert Dopper Foundation aan de drinkwaterprojecten van Simavi in Nepal. Om te onderzoeken waarvoor dit geld wordt gebruikt en of hier structurele problemen mee worden verholpen gaan we op reis naar Nepal. We willen de water en plastic situatie in Nepal beter leren begrijpen en kennis maken met lokale Changemakers: pioniers die in problemen kansen zien, de voortrekkers van verandering.

Dopper foundation